• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
اخبار
با نخبگان و فرهیختگان شهر : دکتر بتول حیدری؛ رتبه اول دکتری ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با نخبگان و فرهیختگان شهر : دکتر بتول حیدری؛ رتبه اول دکتری ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با نخبگان و فرهیختگان شهر : دکتر بتول حیدری؛ رتبه اول دکتری ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
با نخبگان و فرهیختگان شهر با نخبگان و فرهیختگان شهر با نخبگان و فرهیختگان شهر

استاد نادرقلی نادری رارانی، نویسنده،پژوهشگر، محقق و قرآن شناس

برگزارى مسابقه كتابخوانى، احياى شب نيمه شعبان و جشن بزرگ ميلاد نور در حسينيه بنى فاطمه(س) خوراسگان برگزارى مسابقه كتابخوانى، احياى شب نيمه شعبان و جشن بزرگ ميلاد نور در حسينيه بنى فاطمه(س) خوراسگان برگزارى مسابقه كتابخوانى، احياى شب نيمه شعبان و جشن بزرگ ميلاد نور در حسينيه بنى فاطمه(س) خوراسگان كانون فرهنگى هنرى بنى فاطمه(س)خوراسگان به مناسبت اعياد شعبانيه بويژه فرارسيدن ميلاد اما زمان (عج) اقدام به برگزارى
اصلاح ماده 101 قانون شهردارى هاى كشور اصلاح ماده 101 قانون شهردارى هاى كشور قانون اصلاح ماده )101( قانون شهردارى هاى كه در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 7/2/1390 به تأئيد شوراى نگهبان رسيده و طى نامه شماره 8369/243 مورخ 13/2/1390 مجلس شوراى اسلامى واصل گرديده است، به پيوست ابلاغ مى گردد.
در مانور اسكان اضطرارى »مبشران ظهور« اعلام شد: ‌آمادگى شهردارى خوراسگان درمقابله با حوادث غير مترقبه در مانور اسكان اضطرارى »مبشران ظهور« اعلام شد: ‌آمادگى شهردارى خوراسگان درمقابله با حوادث غير مترقبه در مانور اسكان اضطرارى »مبشران ظهور« اعلام شد: ‌آمادگى شهردارى خوراسگان درمقابله با حوادث غير مترقبه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
قبلی اول