• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه 36400 آگهی مناقصه 36400 آگهی مناقصه 36400

عمليات نازك كاري و تأسيسات برقي مكانيكي مجموعه فرهنگي قصر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/2 ريال از محل اعتبارات سال 1392

آگهی مناقصه 36399 آگهی مناقصه 36399 آگهی مناقصه 36399

ادامه عمليات اجراي سفت كاري كتابخانه مركزي شهر (واقع در خيابان فجر) را با اعتباري بالغ بر 000/000/540/6 ريال از محل اعتبارات سال 1392

آگهی مناقصه 36077 آگهی مناقصه 36077 آگهی مناقصه 36077

عمليات احداث ادامه بلوار جي شير، حدفاصل پل قلعه تا خيابان جي را با اعتباري بالغ بر 000/000/270/3 ريال از محل اعتبارات سال 1392

آگهی مناقصه 36076 آگهی مناقصه 36076 آگهی مناقصه 36076

عمليات لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال از محل اعتبارات سال 1392

آگهی مناقصه 36075 آگهی مناقصه 36075 آگهی مناقصه 36075

عمليات پياده رو سازي معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/460/1 ريال از محل اعتبارات سال 1392

 

آگهی مناقصه 36074 آگهی مناقصه 36074 آگهی مناقصه 36074

عمليات احداث زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/517/1 ريال از محل اعتبارات سال 1392

 

آگهي مزايده املاك (نوبت دوم)26972 آگهي مزايده املاك (نوبت دوم)26972 آگهي مزايده املاك (نوبت دوم)26972

شهرداري خوراسگان در نظر دارد املاك مشروحه ذيل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

 

آگهي مزايده 26832 آگهي مزايده 26832 آگهي مزايده 26832

شهرداري خوراسگان در نظر دارد عمليات جمع آوري و بازيافت شهر خوراسگان را به مدت يك سال ، با قيمت پايه ماهيانه به مبلغ 000/000/20 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

شرائط مناقصه (نوبت دوم) 26831 شرائط مناقصه (نوبت دوم) 26831 شرائط مناقصه (نوبت دوم) 26831

شهرداري خوراسگان در نظر دارد عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/400 ريال از اعتبارات سال 1391 بر اساس هر متر طول از طریق مناقصه و با شرايط ذيل به پیمانکار واگذار نماید

 

آگهی مزایده  ماشین آلات (نوبت دوم) 25478 آگهی مزایده ماشین آلات (نوبت دوم) 25478 آگهی مزایده ماشین آلات (نوبت دوم) 25478

شهرداري خوراسگان در نظر دارد ماشين آلات مازاد بر نیاز خود را به شرح ذيل، براساس قيمت پايه كارشناسي از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

1 2 3 4 5 6
قبلی اول آخر بعدی