• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مناقصه و مزایده
آگهی مزایده املاک 24906 آگهی مزایده املاک 24906 آگهی مزایده املاک 24906

شهرداري خوراسگان در نظر دارد املاك مشروحه ذيل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از متقاضيان تقاضا مي شود ضمن رعايت دقيق شرايط ذيل، پيشنهادات خود را به آدرس خيابان جي ، فلكه خوراسگان، شهرداري خوراسگان به دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.

  

آگهی مناقصه عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر آگهی مناقصه عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر آگهی مناقصه عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر

شهرداري خوراسگان در نظر دارد عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/400 ريال از اعتبارات سال 1391 بر اساس هر متر طول از طریق مناقصه و با شرايط ذيل به پیمانکار واگذار نماید

 

آگهي مزايده ماشين آلات آگهي مزايده ماشين آلات آگهي مزايده ماشين آلات

شهرداري خوراسگان در نظر دارد ماشين آلات مازاد بر نیاز خود را به شرح ذيل، براساس قيمت پايه كارشناسي از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهي مزايده اموال اسقاطي (نوبت دوم)208820 آگهي مزايده اموال اسقاطي (نوبت دوم)208820 آگهي مزايده اموال اسقاطي (نوبت دوم)208820

شهرداري خوراسگان در نظر دارد اموال اسقاط مازاد بر نیاز خود را طبق ليست پيوست به صورت يكجا و براساس قيمت پايه كارشناسي از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مزايده فروش تراكم (نوبت دوم)15917 مزايده فروش تراكم (نوبت دوم)15917 مزايده فروش تراكم (نوبت دوم)15917

قطعه زمیني واقع در خيابان جي غربي، خيابان لاله به مساحت حدوداً 1600 مترمربع با كاربري مسكوني (طبق بازنگري طرح تفصيلي) با امتياز هفت طبقه روي پيلوت با حداقل تراكم مفيد به ميزان تقريبي 4500 مترمربع را با قيمت پايه كارشناسي از طریق مزایده به فروش برساند

 

آگهي مزايده اموال اسقاطي16835 آگهي مزايده اموال اسقاطي16835 آگهي مزايده اموال اسقاطي16835

مزایده عمومی اموال اسقاط مازاد بر نیاز

آگهي مناقصه13314 آگهي مناقصه13314 آگهي مناقصه13314

شهرداري خوراسگان در نظر دارد تعداد 7 دستگاه خودرو سواري جهت سرويس دهي از تاريخ 1/6/91 را به مدت يك سال ، طبق شرايط ذيل از طريق مناقصه انتخاب نمايد .

آگهي مناقصه13040 آگهي مناقصه13040 آگهي مناقصه13040

شهرداري خوراسگان نظر دارد عمليات اجراي سفت كاري مجتمع فرهنگي هنري محله قصر (در حد دو سقف) را با اعتباري بالغ بر 000/000/918 ريال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات مكانيكي و برقي سال 88 بدون تعدیل و مابه التفاوت و به صورت ضریب فیکس از طريق مناقصه و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار مي نمايد (پيش‌پرداخت جهت خريد آهن‌آلات طبق مقررات و شرايط عمومي پيمان قابل پرداخت مي‌باشد).

آگهی مناقصه نوبت دوم (12330) آگهی مناقصه نوبت دوم (12330) آگهی مناقصه نوبت دوم (12330)

- عملیات چمن زنی پارک ها و روفیوژ ها و حاشیه زنی اطراف چمن و باغچه ها 2- عملیات آرایش و هرس فرم موردهای سطح شهر را به مدت یک سال

مزایده فروش تراکم (شماره12135) مزایده فروش تراکم (شماره12135) مزایده فروش تراکم (شماره12135)

قطعه زمیني واقع در خيابان جي غربي، خيابان لاله به مساحت حدوداً 1600 مترمربع با كاربري مسكوني (طبق بازنگري طرح تفصيلي) با امتياز هفت طبقه روي پيلوت با حداقل تراكم مفيد به ميزان تقريبي 4500 مترمربع را با قيمت پايه كارشناسي

1 2 3 4 5 6
قبلی اول آخر بعدی