• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه 9211 آگهی مناقصه 9211 آگهی مناقصه 9211

عمليات احداث زمين ورزشي و پارك ترافيك كودكان

آگهی مناقصه 8734 آگهی مناقصه 8734 آگهی مناقصه 8734

عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري دكتر علي شريعتي را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/6 ريال

آگهی مناقصه 8733 آگهی مناقصه 8733 آگهی مناقصه 8733

عمليات اجراي زيرسازي معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 000/000/500 ريال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري

آگهی مزایده آگهی مزایده آگهی مزایده

نسبت به اجاره يك باب مغازه واقع در خیابان مسجدعلی ، جنب ورزشگاه باستاني فتوت جهت فروش مواد غذايي يا كالاهاي فرهنگي به مدت دو سال واگذار نماید.

آگهی مزایده آگهی مزایده آگهی مزایده

ورزشگاه باستانی فتوت واقع در خیابان مسجدعلی را به مدت دو سال به صورت اجاره واگذار نماید

آگهي مناقصه (نوبت سوم)6624 آگهي مناقصه (نوبت سوم)6624 آگهي مناقصه (نوبت سوم)6624

عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري دكتر علي شريعتي را با اعتباري بالغ بر 6.000.000.000 ريال

آگهي مناقصه (نوبت سوم) 6625 آگهي مناقصه (نوبت سوم) 6625 آگهي مناقصه (نوبت سوم) 6625

عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري شهداي ستار را با اعتباري بالغ بر 4.000.000.000 ريال

آگهي مناقصه (نوبت سوم)5695 آگهي مناقصه (نوبت سوم)5695 آگهي مناقصه (نوبت سوم)5695

عمليات لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1،000،000،000 ريال

آگهي مناقصه 6511 آگهي مناقصه 6511 آگهي مناقصه 6511

عمليات احداث پارك هاي محله اي را با اعتباري بالغ بر 6.000.000.000

آگهي مناقصه(نوبت دوم ) 625 آگهي مناقصه(نوبت دوم ) 625 آگهي مناقصه(نوبت دوم ) 625 آگهي مناقصه دارد عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري دكتر علي شريعتي با اعتباري بالغ بر 6.000.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391
1 2 3 4 5 6
قبلی اول آخر بعدی