• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مناقصه و مزایده
آگهي مناقصه(نوبت دوم)624 آگهي مناقصه(نوبت دوم)624 آگهي مناقصه(نوبت دوم)624 آگهي مناقصه عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري عليا با اعتباري بالغ بر 1.500.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) 623 آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) 623 آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) 623 آگهي مناقصه عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري شهداي ستار با اعتباري بالغ بر 4.000.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391
آگهي مناقصه (نوبت دوم)622 آگهي مناقصه (نوبت دوم)622 آگهي مناقصه (نوبت دوم)622 آگهي مناقصه عمليات زيرسازي، آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1،510،000،000 ريال از اعتبارات سال 1391
آگهی مناقصه(نوبت دوم)621 آگهی مناقصه(نوبت دوم)621 آگهی مناقصه(نوبت دوم)621 آگهی مناقصه عمليات لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1،000،000،000 ريال از اعتبارات سال 1391
آگهي مناقصه(نوبت دوم)620 آگهي مناقصه(نوبت دوم)620 آگهي مناقصه(نوبت دوم)620 آگهي مناقصه عمليات زيرسازي و آسفالت جاده خاتون آباد ، دهنو ، شاه قاضي با اعتباري بالغ بر 2.500.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391
آگهي مناقصه ( نوبت دوم)619 آگهي مناقصه ( نوبت دوم)619 آگهي مناقصه ( نوبت دوم)619 آگهي مناقصه دارد عمليات لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1،000،000،000 ريال از اعتبارات سال 1391
آگهی مناقصه 33876 آگهی مناقصه 33876 آگهی مناقصه 33876 دارد عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري عليا با اعتباري بالغ بر 1.500.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391
آگهی مناقصه 33875 آگهی مناقصه 33875 آگهی مناقصه 33875 عمليات زيرسازي و آسفالت جاده خاتون آباد ، دهنو ، شاه قاضي با اعتباري بالغ بر 2.500.000.000 ريال
آگهی مناقصه 33874 آگهی مناقصه 33874 آگهی مناقصه 33874 دارد عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري شهداي ستار با اعتباري بالغ بر 4.000.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391 طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري
آگهی مناقصه 33873 آگهی مناقصه 33873 آگهی مناقصه 33873 عمليات ادامه تكميل مجتمع فرهنگي هنري دكتر علي شريعتي با اعتباري بالغ بر 6.000.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391 طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري
1 2 3 4 5 6
قبلی اول آخر بعدی