• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه 34022 آگهی مناقصه 34022 آگهی مناقصه 34022 عمليات احداث مجتمع فرهنگي هنري قصر با اعتباري بالغ بر 2.000.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391 طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري
آگهی مناقصه33877 آگهی مناقصه33877 آگهی مناقصه33877 عمليات اصلاح هندسي معابر سطح شهر با اعتباري بالغ بر 500.000.000 ريال از محل اعتبارات سال 1391 طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري
آگهی مناقصه 33092 آگهی مناقصه 33092 آگهی مناقصه 33092 عمليات زيرسازي، آسفالت و كانيو معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1،510،000،000 ريال از اعتبارات سال 1391 شهرداري طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري براساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 بدون تعدیل و مابه التفاوت و به صورت ضریب فیکس
آگهی مناقصه (نوبت دوم)33879 آگهی مناقصه (نوبت دوم)33879 آگهی مناقصه (نوبت دوم)33879 عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 300،000،000 ريال براساس هر متر طول
آگهی مناقصه 31911 آگهی مناقصه 31911 آگهی مناقصه 31911 آگهي مناقصه مربوط به عمليات لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 1.000.000.000 ريال، از اعتبارات سال 1391
آگهی مناقصه 31325 آگهی مناقصه 31325 آگهی مناقصه 31325 آگهي مناقصه مربوط به شهرداري خوراسگان به در نظر دارد عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 300000000 ريال براساس هر متر طول از طريق مناقصه
آگهی مناقصه 31894 آگهی مناقصه 31894 آگهی مناقصه 31894 آگهي مناقصه مربوط به عمليات حفر چاه آب باران در سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 400،000،000 ريال از اعتبارات سال 1391
آگهی مناقصه 31895 آگهی مناقصه 31895 آگهی مناقصه 31895 آگهي مناقصه مربوط به عمليات پياده رو سازي سطح شهر را با اعتباري بالغ بر 2.200.000.000 ريال از اعتبارات سال 1391
1 2 3 4 5 6
قبلی اول