• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
فضاي سبز
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در تیرماه سال1392 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در تیرماه سال1392
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در خردادماه سال1392 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در خردادماه سال1392
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اردیبهشت ماه سال1392 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اردیبهشت ماه سال1392
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در فروردین ماه سال1392 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در فروردین ماه سال1392
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اسفندماه سال 1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اسفندماه سال 1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در بهمن ماه سال 1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در بهمن ماه سال 1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در دی ماه سال 1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در دی ماه سال 1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آذر ماه سال1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آذر ماه سال1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آبان ماه سال1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آبان ماه سال1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در مهرماه سال1391 عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در مهرماه سال1391
1 2
آخر بعدی