• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آتش نشاني
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 28/10/1392 تا پايان روز جمعه 4/11/1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 21/10/1392 تا پايان روز جمعه 27/10/1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 14/10/1392 تا پايان روز جمعه 20/10/1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 7/10/92 تا پایان روز جمعه 13/10/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 30/9/92 تا پایان روز جمعه 6/10/92

گزارش آذرماه 1392 گزارش آذرماه 1392
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 16/9/92 تا پایان روز جمعه 22/9/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 9/9/92 تا پایان روز جمعه 15/9/92

گزارش آبان ماه 1392 گزارش آبان ماه 1392
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 (خوراسگان) از روز شنبه 2/9/92 تا پایان روز جمعه 8/9/92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
آخر بعدی