• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آتش نشاني
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 23/6/92 تا پایان روز جمعه 29/6/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 30/6/92 تا پایان روز جمعه 5/6/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 16/6/92 تا پایان روز جمعه 22/6/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 9/6/92 تا پایان روز جمعه 15/6/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 2/6/92 تا پایان روز جمعه 8/6/92

گزارش مردادماه1392 گزارش مردادماه1392
گزارش تیرماه 1392 گزارش تیرماه 1392
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منطقه 15 ( خوراسگان ) از روز شنبه 26/5/92 تا پایان روز جمعه 1/6/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث ایستگاه 15 آتش نشانی و خدمات ایمنی از روز شنبه 19/5/92 تا پایان روز جمعه 25/5/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی
گزارش هفتگی حریق و حوادث ايستگاه 15 آتش نشانی و خدمات ایمنی از روز شنبه 12/5/92 تا پایان روز جمعه 18/5/92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
قبلی اول آخر بعدی