• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آتش نشاني
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 5/5/92 تا پایان روز جمعه 11/5/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 29/4/92 تا پایان روز جمعه 4/5/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 22/4/92 تا پایان روز جمعه 28/4/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 15/4/92 تا پایان روز جمعه 21/4/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 12/4/92 تا پایان روز جمعه 14/4/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 8/4/92 تا پایان روز جمعه 14/4/92

گزارش خردادماه1392 گزارش خردادماه1392

آمار و عملكرد اهم فعاليت هاي مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در خردادماه 1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 1/4/92 تا پایان روز جمعه 7/4/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 25/3/92 تا پایان روز جمعه 31/3/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 18/3/92 تا پایان روز جمعه 24/3/92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
قبلی اول آخر بعدی