• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آتش نشاني
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 11/3/92 تا پایان روز جمعه 17/3/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 4/3/92 تا پایان روز جمعه 10/3/92

گزارش اردیبهشت ماه1392 گزارش اردیبهشت ماه1392

آمار و عملكرد اهم فعاليت هاي مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در اردیبهشت ماه 1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 28/2/92 تا پایان روز جمعه 3/3/92
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 21/2/92 تا پایان روز جمعه 27/2/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 14/2/92 تا پایان روز جمعه 20/2/92

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگی حریق و حوادث مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از روز شنبه 7/2/92 تا پایان روز جمعه 13/2/92

گزارش فروردین ماه1392 گزارش فروردین ماه1392

آمار و عملكرد اهم فعاليت هاي مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در فروردین ماه 1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 17/1/1392 تا پايان روز جمعه23/1/1392

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 10/1/1392 تا پايان روز جمعه 16/1/1392

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
قبلی اول آخر بعدی