• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آتش نشاني
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 3/1/1392 تا پايان روز جمعه9/1/1392

گزارش سال1391 گزارش سال1391
گزارش اسفندماه سال1391 گزارش اسفندماه سال1391
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 12/12/1391 تا پايان روز جمعه 18/12/1391

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 5/12/1391 تا پايان روز جمعه 11/12/1391

گزارش بهمن ماه سال1391 گزارش بهمن ماه سال1391

 آمار و عملكرد اهم فعاليت هاي مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در بهمن ماه سال جاري ( 1391

گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 28/11/1391 تا پايان روز جمعه 4/12/1391

گزارش هفتگی گزارش هفتگی گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه21/11/1391 تا پايان روز جمعه 27/11/1391
گزارش هفتگی گزارش هفتگی

گزارش هفتگي حريق و حوادث مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري از روز شنبه 14/11/1391 تا پايان روز جمعه 20/11/1391

گزارش دی ماه سال1391 گزارش دی ماه سال1391

آمار و عملكرد اهم فعاليت هاي مركز آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در دی ماه سال جاري ( 1391 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
قبلی اول آخر بعدی