• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
مراحل ( روال ) صدور پروانه ساختمان

 

در شرائط معمول يعني در حالتي كه پلاك معرفي شده توسط متقاضي به لحاظ مدرك مالكيت حدود و ابعاد و مساحت و نيز وضعيت تفكيك گذر دسترسي كاربري مجاز و مواردي از اين دست ، مشكلي نداشته باشد روال زير جاري و پروانه ساختمان صادر خواهد شد :
1-     ارائه درخواست متقاضي به همراه مدارك مالكيت و مدارك شناسائي به شهرداري
2-     اخذ نوبت بازديد شهرسازي
3-     انجام بازديد از محل پلاك توسط كارشناسان واحد شهرسازي
4-     بررسي مدارك ، طرح و ضوابط و تنظيم گزارش بازديد توسط كارشناس بازديد و تنظيم پرونده
5-     بررسي مدير شهرسازي و ارجاع پرونده به طرح تفصيلي
6-      بررسي طرح تفصيلي به لحاظ كاربري و گذربندي ( شبكه معابر خط پروژه ها و ..... ) و اعلام بر و كف
7-     صدور دستور تهيه نقشه
8-     كنترل نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضي به وسيله كارشناس بازديد و مسئول كنترل نقشه ها
9-     محاسبه زيربنا تراكم كسر پاركينگ و ..... ( فرم محاسبات نقشه ) و تأييد نقشه ها توسط شهرسازي
10-پرداخت عوارض قانوني توسط مالك
11-معرفي نامه شهرداري براي نظام مهندسي ساختمان آتش نشاني و خدمات ايمني- سازمان تأمين اجتماعي دفترخانه
12-ارائه نقشه هاي سازه ( استراكچر ) توسط مالك به شهرداري و نيز فرم هاي بيمه و تعهدات و ..... و تكميل مدارك پرونده
13-تنظيم پيش نويس پروانه و كنترل و امضاء كارشناس مسؤول پروانه و كارشناس كنترل مدارك
14-بررسي و كنترل نهايي مدير شهرسازي و امضاء پيش نويس و اصل شناسنامه ساختمان
15-امضاء شهردار در پيش نويس و اصل شناسنامه ساختمان
16-  ممهور نمودن نقشه ها و پروانه به مُهر شهرداري و ثبت پروانه در دفتر شهرسازي و دبيرخانه شهرداري و تحويل مدارك به متقاضي
و در شرائط غيرمعمول يعني در حالتي كه پلاك معرفي شده توسط متقاضي از لحاظ كاربري ، وضعيت تفكيك ، حدنصاب ، گذر دسترسي و ..... داراي مشكلاتي باشد دو حالت اتفاق مي افتد حالت اول با اعلام ايرادات قانوني توسط شهرداري ( شهرسازي ) به مالك ، ممكن است موانع مرتفع و شرائط جهت صدور پروانه ساختمان مهيا گردد به عنوان مثال نقشه تفكيكي اوليه به لحاظ حدنصاب تفكيك يا شكل تفكيك يا گذربندي و .... ايراداتي داشته باشد كه با همكاري مالكين ، نقشه تفكيكي اصلاح و به تأييد شهرسازي برسد و حالت دوم اينكه مالكين نتوانند همكاري لازم را جهت بهبود شرائط داشته باشند و يا اينكه اساساً كاربري مجاز با كاربري مورد درخواست مغايرت داشته باشد كه به ناچار مراتب به طور رسمي از دبيرخانه كميسيون ماده 5 استعلام خواهد شد و در صورت موافقت و تأييد توسط كميسيون ماده 5 و انجام مراحل برشمردة پيشين پروانه صادر خواهد شد .
  • شناسنامه ساختمان ( پروانه ساختمان ) كلاً پنج سال اعتبار دار كه در وهله اول و به محض صدور به مدت سه سال نياز به تمديد ندارد و پس از پايان سه سال ، چنانچه هنوز ساختمان به اتمام نرسيده باشد قابل تمديد در دو نوبت يك ساله ديگر مي باشد ( مجموعاً پنج سال )
نكته اول : چنانچه تا قبل از پايان يك سال از تاريخ صدور پروانه ، شروع عمليات ساختماني توسط مالك انجام نشده باشد مي بايستي حتماً مجدد از شهرداري استعلام گردد تا آخرين وضعيت كاربري و گذربندي كنترل گردد .
نكته دوم : چنانچه بعد از پايان پنج سال نيز ساختمان احداث نشده باشد و يا به مرحلة اتمام نرسيده باشد علاوه بر كنترل مجدد كاربري و گذربندي و ساير ضوابط ( جهت تجديد پروانه ) مالك مي بايستي مابه التفاوت عوارضات را نيز به شهرداري پرداخت نمايد و مداركي همچون بيمه نامه تعهدات مهندسين ناظر و كنترل مجدد نقشه هاي محاسباتي و ..... اجتناب ناپذير است .

                                                                                                                                                   افشين وزيري

مسئول واحد شهرسازي