• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
گواهي عدم خلاف ( سفت كاري )

 

يكي از گواهي هاي با اهميتي كه توسط شهرداري ها صادر مي گردد گواهي عدم خلاف است كه توصيه مي شود حتماً مالكين محترم پس از پايان عمليات سفت كاري ، جهت اخذ اين گواهي به شهرداري مراجعه فرمايند . شرائط عمومي دريافت اين گواهي ، پايان عمليات احداث اسكلت بندي ساختمان ( سقف و ستون و فنداسيون ) تيغه بندي ها به طور كامل عمليات اندودكاري داخلي ساختمان ( گچ و خاك) نصب چارچوب ها ديواركشي حياط ( محوطه ) نصب درب هاي اصلي ساختمان مي باشد كه در مورد ساختمان هاي واقع در بر خيابان هاي اصلي ( محورهاي خدماتي ) انجام نماكاري بدنه خيابان هم اضافه مي گردد .
علاوه بر انجام موارد مذكور ، ارائه گواهي اتمام عمليات سفت كاري ساختماني از مهندس ناظر ساختمان ، ارائه تأييديه از آتش نشاني و خدمات ايمني و اخذ مفاصاحساب از شهرداري تا مرحلة موردنظر ، الزامي است .

                                                                                                                                                   افشين وزيري

مسئول واحد شهرسازي