• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در مهرماه سال1391

عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در مهرماه سال1391

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
توسعه و تکمیل پارک
مورد
1
2
جمنکاری
مترمربع
9000
3
تسطیح
مترمربع
9000
4
کاشت درخت
اصله
6
5
کاشت درختچه
اصله
6
6
کاشت ترون
اصله
3
7
لکه گیری و ترمیم چمن
مترمربع
9000
8
علف كشي و لايروبي
مترمربع
6500
9
قطع اشجار
اصله
32
10
حذف كنده اشجار
اصله
15
11
سمپاشي
ليتر
25400
12
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
150
13
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
14
کودپاشی کمپوست
مترمربع
9000
15
کودپاشی شیمیایی
کیلوگرم
950
16
هرس و سربرداری درختچه
اصله
45
17
حفرچاه
حلقه
1
18
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
40
19
نصب دريچه
عدد
6
20
گلكاري
مترمربع
450
21
خاک ریزی
مترمکعب
150
22
خاک برداری
مترمکعب
120