• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آبان ماه سال1391

 

عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آبان ماه سال1391
ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
خاک ریزی
مترمکعب
135
2
چمنکاری
مترمربع
7650
3
تسطیح
مترمربع
7500
4
کاشت درخت
اصله
44
5
کاشت درختچه
اصله
50
6
گلكاري
مترمربع
250
7
لکه گیری و ترمیم چمن
مترمربع
7650
8
علف كشي و لايروبي
مترمربع
4500
9
قطع اشجار
اصله
25
10
حذف كنده اشجار
اصله
18
11
سمپاشي
ليتر
2200
12
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
150
13
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
14
کودپاشی کمپوست
مترمربع
7650
15
کودپاشی شیمیایی
کیلوگرم
110
16
هرس و سربرداری درختچه
اصله
25
17
حفرچاه
حلقه
1
18
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
913
19
نصب دريچه
عدد
5