• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آذر ماه سال1391
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در آذر ماه سال1391
ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تشتک زنی
عدد
2000
2
تسطیح
مترمربع
2500
3
کاشت درخت
اصله
153
4
کاشت درختچه
اصله
90
5
علف كشي و لايروبي
مترمربع
1500
6
قطع اشجار
اصله
28
7
حذف كنده اشجار
اصله
15
8
سمپاشي
ليتر
1500
9
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
90
10
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
11
حفر چاه
حلقه
1
12
هرس و سربرداری درخت
اصله
2500
13
هرس و سربرداری درختچه
اصله
50
14
هرس و سربرداری ترون
اصله
55
15
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
1975
16
نصب دريچه
عدد
8
17
گلكاري
مترمربع
500
18
خاک ریزی
مترمکعب
175
19
خاک برداری
مترمکعب
105