• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در دی ماه سال 1391

 

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تشتک زنی
عدد
2500
2
تسطیح
مترمربع
3000
3
کاشت درخت
اصله
250
4
قطع اشجار
اصله
25
5
حذف كنده اشجار
اصله
20
6
سمپاشي
ليتر
1500
7
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
90
8
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
9
حفر چاه
حلقه
1
10
هرس و سربرداری درخت
اصله
6500
11
هرس و سربرداری درختچه
اصله
75
12
هرس و سربرداری ترون
اصله
45
13
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
2311
14
نصب دريچه
عدد
5
15
گلكاري
مترمربع
250
16
خاک ریزی
مترمکعب
150
17
کود پاشی و کمپوست
مترمکعب
2500