• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در بهمن ماه سال 1391

 

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تهیه طرح پاکسازی
مورد
2
2
احداث پارک
مورد
2
3
تشتک زنی
عدد
3500
4
تسطیح
مترمربع
2500
5
کاشت درخت
اصله
1020
6
کاشت درختچه
اصله
1930
7
کاشت ترون
اصله
35
8
علف كشي و لايروبي
مترمربع
2000
9
قطع اشجار
اصله
35
10
حذف كنده اشجار
اصله
15
11
سمپاشي
ليتر
500
12
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
70
13
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
14
هرس و سربرداری درخت
اصله
7500
15
هرس و سربرداری درختچه
اصله
35
16
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
971
17
نصب دريچه
عدد
6
18
گلكاري
مترمربع
420
19
خاک ریزی
مترمکعب
330
20
خاک برداری
مترمکعب
35
21
واکاری درخت
اصله
1020
22
واکاری درختچه
اصله
1930
23
واکاری ترون
اصله
35
24
کود پاشی کمپوست
مترمربع
8500
25
کودپاشی شیمیایی
کیلوگرم
2120