• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اسفندماه سال 1391

 

عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اسفندماه سال 1391
ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تشتک زنی
عدد
6500
2
جمنکاری
مترمربع
1200
3
تسطیح
مترمربع
2500
4
کاشت درخت
اصله
620
5
کاشت درختچه
اصله
1250
6
کاشت ترون
اصله
490
7
لکه گیری و ترمیم چمن
مترمربع
500
8
علف كشي و لايروبي
مترمربع
2500
9
قطع اشجار
اصله
25
10
حذف كنده اشجار
اصله
13
11
سمپاشي
ليتر
1200
12
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
105
13
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
14
واکاری درخت
اصله
620
15
واکاری درختچه
اصله
1250
16
واکاری ترون
اصله
490
17
کودپاشی کمپوست
مترمربع
1700
18
هرس و سربرداری درخت
اصله
1200
19
هرس و سربرداری درختچه
اصله
45
20
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
655
21
نصب دريچه
عدد
8
22
گلكاري
مترمربع
450
23
خاک ریزی
مترمکعب
105
24
خاک برداری
مترمکعب
42