• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در فروردین ماه سال1392

 

عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در فروردین ماه سال1392

 

ردیف

شرح نوع عملکرد

واحد

تعداد

1

تهیه طرح پارکسازی

مورد

1

2

احداث پارک

مورد

1

3

تشتک زنی

عدد

8500

4

تسطیح

مترمربع

3500

5

کاشت درخت

اصله

402

6

کاشت درختچه

اصله

1225

7

کاشت ترون

اصله

332

8

لکه گیری و ترمیم چمن

مترمربع

650

9

علف كشي و لايروبي

مترمربع

4500

10

نشاءکاری

کوزه

2500

11

قطع اشجار

اصله

22

12

حذف كنده اشجار

اصله

15

13

سمپاشي

ليتر

80500

14

جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها

متر مكعب

150

15

كنترل سرويس بهداشتي

چشمه

27

16

واکاری درخت

اصله

402

17

واکاری درختچه

اصله

1225

18

واکاری ترون

اصله

335

19

کودپاشی کمپوست

مترمربع

2500

20

کود پاشی شیمیایی

کیلوگرم

250

21

هرس و سربرداری درختچه

اصله

50

22

ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني

متر

90

23

نصب دريچه

عدد

9

24

خاک ریزی

مترمکعب

55

25

خاک برداری

مترمکعب

25

26

گلکاری

مترمربع

300