• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آخرين گزارش از الحاق شهر خوراسگان به اصفهان

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر خوراسگان خبر داد:

آخرين گزارش از الحاق شهر خوراسگان به اصفهان
دکتر محمد کشتکار با تشريح فرايند الحاق خوراسگان به اصفهان بيان داشت: متأسفانه عليرغم اعتقاد قلبي اکثريت اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي اصفهان و خوراسگان و کارشناسان مديريت شهري بر ضرورت انجام الحاق و اجتناب ناپذير بودن آن به لحاظ همجواري اين دو شهر و تأثيرات مثبت و منفي زيادي که از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به خصوص برنامه هاي عمراني، خدمات شهري، شهرسازي، حمل و نقل، مسکن و ... بر روي يکديگر دارند دچار يک سري مسائل سياسي شد.
وي اضافه کرد: با وجود اينکه اعضاي شوراي اسلامي و کارشناسان مديريت شهري اذعان داشتند که انجام الحاق زمينه هاي پيشرفت، توسعه عمران و آباداني، رفاه عمومي و استفاده مطلوب از قابليتهاي اين دو شهر و امکان برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني را در منطقه شرق و ورودي اصفهان فراهم مي نمايد، فرايند الحاق با مانعي مواجه شد که شايسته هيچ يک از اعضا - چه در شهر خوراسگان و چه اصفهان- و سوگندي که در ابتداي دوره ياد کردند که جز به صرفه و صلاح مردم تصميم نگيرند نيست و اين باعث شد که انجام الحاق تا پايان دوره به طول بيانجامد.
نايب رئيس شورا با اشاره به فرايند الحاق خوراسگان به اصفهان ادامه داد: به لطف خداوند متعال روند قانوني الحاق با ارسال پرونده الحاق و نقطه نظرات کارشناسي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به وزارت کشور پيگيري گرديد. و سپس به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات کشوري که بيان مي دارد  هرگونه انتزاع و الحاق شهرها بايد با پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيئت وزيران صورت گيرد از طريق وزارت کشور با بررسي هاي کارشناسي به هيئت دولت فرستاده شد و در جلسه مورخ 18/1/92 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، الحاق شهر خوراسگان از توابع بخش مرکزي اصفهان به شهر اصفهان به تصويب رسيد و در تاريخ 31/1/92 پس از تأئيد رياست جمهوري توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديد.
وي افزود: پيرو مصوبه هيئت وزيران و ابلاغ آن توسط مسئولين امر، ديوان عدالت اداري که بر اساس شکايت دو نفر به وکالت آقاي محمدي که اذعان نموده بودند مصوبه شوراي برنامه ريزي استان براي الحاق دو شهر قانوني نمي باشد، ابطال و لغو قرار دستور موقت توقف الحاق صادر گرديد.
دکتر کشتکار از لغو اثر شدن راي ديوان عدالت اداري و انجام قانوني الحاق ياد کرد و گفت: در ادامه با عنايت به مصوبه هيئت وزيران و ابلاغ آن به مسئولين و همچنين لغو اثر قرار صادر شده عملاً شهر خوراسگان به اصفهان الحاق و ثبت نام کانديداها بصورت متمرکز جهت انجام انتخابات دوره چهارم شوراي اسلامي انجام شد به نحوي که انتخابات جداگانه اي در شهر خوراسگان برگزار نخواهد شد.
وي با تبريک انجام الحاق به تمامي شهروندان محترم، شهيدپرور و انقلابي شهر اصفهان و خوراسگان و تشکر و قدرداني از تمامي مسئولين کشوري و استاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي دو شهر اصفهان و خوراسگان که تماماً با نيت خير و در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم الحاق را به سرانجام رسانيدند تصريح کرد: از تمامي عزيزان خصوصاً شوراها و کانديداهاي محترم درخواست مي نمايم در زمان تبليغات از پرداختن به مسائل حاشيه اي و سياه نمائي و تخريب يکديگر که مردم را دچار نگراني مي نمايد بپرهيزند و انتخاباتي سالم با رعايت اخلاق اسلامي در فضاي آرام و بدون حاشيه سياسي را برگزار نمايند.
وي افزود: همچنين شايسته است افرادي که منتخب مردم مي شوند با تمام رقباي انتخاباتي خصوصاً بعد از انتخابات رفاقت را جايگزين رقابت نموده و به يکديگر کمک کنند و با آمادگي کامل و تعهد و حفظ اخلاق اسلامي و رعايت انصاف و عدالت به همه مردم خدمت نمايند و ملاحظه افراد بي بضاعت را نموده و به آنچه صرفه و صلاح مردم و نظام است رأي مثبت دهند و انشاءا... با مديريت و برنامه ريزي در عمران و آباداني شهر و کشور زندگي را به کام مردم شيرين نمايند.