• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در اردیبهشت ماه سال1392

 

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تشتک زنی
عدد
1500
2
تسطیح
مترمربع
1500
3
کاشت درخت
اصله
386
4
کاشت درختچه
اصله
2133
5
کاشت ترون
اصله
973
6
علف كشي و لايروبي
مترمربع
2500
7
نشاءکاری
کوزه
6500
8
قطع اشجار
اصله
17
9
حذف كنده اشجار
اصله
12
10
سمپاشي
ليتر
123200
11
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
180
12
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
13
واکاری درخت
اصله
386
14
واکاری درختچه
اصله
2133
15
واکاری ترون
اصله
973
16
کودپاشی کمپوست
مترمربع
3000
17
هرس و سربرداری درختچه
اصله
25
18
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
45
19
نصب دريچه
عدد
5
20
خاک ریزی
مترمکعب
25
21
خاک برداری
مترمکعب
15
22
گلکاری
مترمربع
610