• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در خردادماه سال1392

 

عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان خردادماه سال1392

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
تشتک زنی
عدد
500
2
تسطیح
مترمربع
1000
3
کاشت درخت
اصله
15
4
کاشت درختچه
اصله
184
5
کاشت ترون
اصله
124
6
علف كشي و لايروبي
مترمربع
4500
7
نشاءکاری
کوزه
4500
8
قطع اشجار
اصله
36
9
حذف كنده اشجار
اصله
15
10
سمپاشي
ليتر
108050
11
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
180
12
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
13
واکاری درخت
اصله
15
14
واکاری درختچه
اصله
184
15
واکاری ترون
اصله
124
16
کودپاشی کمپوست
مترمربع
1000
17
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
482
18
نصب دريچه
عدد
4
19
خاک ریزی
مترمکعب
30
20
خاک برداری
مترمکعب
21
21
گلکاری
مترمربع
946