• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
عملکرد واحد فضای سبز شهر خوراسگان در تیرماه سال1392

 

ردیف
شرح نوع عملکرد
واحد
تعداد
1
علف كشي و لايروبي
مترمربع
7500
2
حذف كنده اشجار
اصله
18
3
سمپاشي
ليتر
40500
4
جمع آوري نخاله و زباله در سطح پاركها
متر مكعب
180
5
كنترل سرويس بهداشتي
چشمه
27
6
کودپاشی کمپوست
مترمربع
150
7
ايجاد و بازسازي شبكه آبرساني
متر
88
8
نصب دريچه
عدد
5
9
خاک ریزی
مترمکعب
15
10
خاک برداری
مترمکعب
28
11
گلکاری
مترمربع
125