• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
شهرداران قبل از انقلاب اسلامی
تصویر
مدت تصدی
تاریخ شروع به کار
نام و نام خانوادگی
ردیف
سال
ماه
روز
سال
ماه
روز
 
 
 
 
2
 
6
 
1
 
43
 
8
 
1
 
عبدالحسین رهنما
 
 
1
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
12
 
47
 
3
 
 
23
 
حسن حق شناس
 
2
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
1
 
47
 
8
 
15
 
 
علی دانش پناه
 
3
 
 
 
 
2
 
-
 
-
 
51
 
12
 
16
 
هرمز هوشمند راد
 
4
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
23
 
54
 
3
 
17
 
قاسمعلی افغانی
 
5
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
27
 
55
 
9
 
1
 
حبیب الله امیر صدری
 
6
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
18
 
56
 
12
 
28
 
سیدباقرکاج آبادی
 
7